THÔNG BÁO (HOT) 


1. 
Đã có điểm môn NLKT hè 2016. SV lớp D04 vào mục điểm thi để tải về file điểm của lớp mình.
2. Các em đọc được thông báo này, vui lòng nhắn tin cho các bạn khác biết. Cô cảm ơn các em. 
3. Chúc các em may mắn! :)))