THÔNG BÁO - HOT - HOT - HOT!

 
1. Mấy ngày gần đây, các em hầu như chỉ thắc mắc về dạng bài tập chọn máy cũ hay máy mới. Vì vậy cô sẽ giải đáp ngay ở đây. (Những thắc mắc khác, cô đã trả lời riêng, các em tự check mail cá nhân.
- Về nguyên tắc, nếu 2 máy không cùng thời gian sử dụng thì không so sánh được. Vì vậy, các em phải quy đổi về cùng 1 khoảng thời gian.

Ví dụ, máy 1 nguyên giá 1.000 đơn vị tiền tệ (ĐVT), thời gian sử dụng 10 năm, đã khấu hao 250 (ĐVT) => máy 1 còn 7,5 năm.
- Máy 2, có thời gian sử dụng 6 năm. Như vậy, máy 1 sử dụng đến năm thứ 6 (tính từ lúc đứng trước sự lựa chọn 2 phương án), tức là thời gian sử dụng của máy 1 còn 1,5  năm nữa thì phải thanh lý. Giá trị thanh lý chắc chắn đề ra sẽ cho xoay xung quanh 150 (ĐVT)

Như vậy, bây giờ cả 2 máy đều có thời gian sử dụng dự kiến là 6 năm => các bước tiếp theo, tính toán bình thường.

Tình huống thứ 2: Bán máy cũ ngay từ bây giờ, để mua máy mới. Lúc này giá trị nhượng bán đề ra sẽ cho xoay xung quanh 750. Các em xem kỹ giá trị thanh lý là bao nhiêu, sẽ biết được bài toán thuộc tình huống, bán máy 1 mua máy 2 hay là thuộc tình huống mua máy 1 hoặc mua máy 2
2. Các em đọc được thông báo này vui lòng nhắn tin cho các bạn khác biết.
3. Các em SV trả lời bảng khảo sát giùm cô nhé. Cô cảm ơn các em.

Biểu mẫu Bảng tính Google