THÔNG BÁO - HOT - HOT - HOT!
 
1. Cô mệt nên không đi giảng được. Chiều nay, ngày 23/10, lớp D04 vẫn học bình thường (Cô Tiêu Hoa giảng). Nhớ mang theo bài tập được giao và nộp cho cô Tiêu Hoa
2. Cô đã nhận được đề cương của một số SV thuộc nhóm cô hướng dẫn, cô sẽ cố gắng để phản hồi sớm cho các em.
3. Với các sinh viên có nguyện vọng viết khóa luận tốt nghiệp đã gửi email cho cô. Cô sẽ phản hồi vào đầu tuần sau. Tuần này ưu tiên cho báo cáo thực tập đã nhé. 
4. Các em đọc được thông báo này vui lòng nhắn tin cho các bạn khác biết. Cô cảm ơn các em.