THÔNG BÁO - HOT - HOT - HOT!
 
1. Cô hẹn gặp các sinh viên DH27 thuộc nhóm cô hướng dẫn thực tập vào lúc 8h15 sáng thứ 5, ngày 9/10, tại phòng nghỉ giảng viên tầng 1, giảng đường A.
2. Các SV không thuộc nhóm cô hướng dẫn, nếu cần sự tư vấn và giúp đỡ cũng có thể liên hệ với cô vào chiều thứ 3 tại phòng A203, và vào chiều thứ 5 tại phòng A106.
3. Các sinh viên có nguyện vọng viết khóa luận tốt nghiệp ở các mảng đề tài như Kế toán Quản trị, kế toán Tài chính, kế toán Thuế, liên hệ trực tiếp với cô để được tư vấn. 
4. Các em đọc được thông báo này vui lòng nhắn tin cho các bạn khác biết. Cô cảm ơn các em.