THÔNG BÁO (HOT) 


1. 
Đã có điểm môn NLKT lớp Chất lượng cao GE01, GE02 và điểm môn KT HCSN lớp D02. SV các lớp vào mục điểm thi để tải về file điểm của lớp mình.
2. Các em đọc được thông báo này, vui lòng nhắn tin cho các bạn khác biết. Cô cảm ơn các em. 
3. Chúc các em may mắn! :)))