THÔNG BÁO - 8/5/2015

 
1. Đã có điểm KTQT, các em vào mục điểm thi để tải về file "D01 - sáng thứ 2, D03 - sáng thứ 5, D04 - chiều thứ 2" nhé. Chúc các em may mắn :)))
2. Các em đọc được thông báo này vui lòng nhắn tin cho các bạn khác biết.
3. Các em SV trả lời bảng khảo sát giùm cô nhé. Cô cảm ơn các em.

Biểu mẫu Bảng tính Google