THÔNG BÁO - 8/5/2015

 
1. Các em vào mục tài liệu tham khảo/kế toán để tải về chương 6 - ĐTTC và chương 8 - VCSH nhé.
2. Khoảng 15/11 sẽ có điểm quá trình.
3. Các em đọc được thông báo này vui lòng nhắn tin cho các bạn khác biết.