THÔNG BÁO - 8/5/2015

 
1. Đã có điểm KTQT, các em vào mục điểm thi để tải về file "D01 - sáng thứ 2, D03 - sáng thứ 5, D04 - chiều thứ 2" nhé. Chúc các em may mắn :)))
2. Các em đọc được thông báo này vui lòng nhắn tin cho các bạn khác biết.